வேலைக்காரன் கம்பு

பண்டைய தமிழர்கள் வேளாண்மைச் செய்கையில் பயன்படுத்திய ஒரு கருவியாகும். இது