இலக்கியம் சுவைப்போம் 02


இலக்கியம் சுவைப்போம் பகுதியூடாக பழந்தமிழ் இலக்கியங்களின் மிகச் சுவாரஸ்யமான பகுதிகளைச் சுவைபடக் கூறுகிறார் தம்பிலுவில் S.P.நாதன் அவர்கள்.

ஒலி மற்றும் ஒளிப்பதிவு : ச.பா.மதன்