அமரர் கண. ஆறுமுகம் அவர்களின் 31 ஆம் நாள் நினைவு தினத்தன்று (24.03.2015) வெளியிடப்பெற்ற கல்வெட்டு